Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ГУ ДФС у Миколаївській області від 27.11.2015 №498/П/14-29-17-01-12

опубліковано 27 листопада 2015 о 12:12

Головне управління ДФС у Миколаївській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянуло звернення від «….»,  стосовно оподаткування  спадщини  у вигляді житлового будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, що успадковується дитиною, яка має статус дитини позбавленої батьківського піклування, у відповідності до вимог  Кодексу,  та повідомляє наступне.

Податкова консультація – це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Станом на день надання відповіді, порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав  регламентується  статтею 174 Кодексу.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, залежить від того, який саме вид об'єкта успадкований,  від родинних стосунків спадкоємця із спадкодавцем та визначення статусу резидента або нерезидента як спадкоємця так і спадкодавця.

Відповідно до пп. «б» пп.174.2.1 п.174.2 ст.174 Кодексу, за нульовою ставкою оподатковується вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б», «ґ» п.174.1 ст.174 Кодексу, що успадковується особою, яка є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах «а», «б» п.174.1 ст. 174 Кодексу, що успадковуються дитиною-інвалідом, та, в такому випадку, відповідно до   абзацу 5 п.179.2 ст.179 Кодексу, декларація про майновий стан і доходи до контролюючого органу за податковою адресою громадянина  не надається.

Об'єкт спадщини, зазначений у  пп.«а» п.174.1 ст.174 Кодексу, – це об'єкт нерухомості.

Як визначено частиною 1 ст.181 Цивільного Кодексу України, до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Як зазначено у Вашій заяві, спадщину набуває «….»  «….» року народження, яка має статус дитини позбавленої батьківського піклування.

Згідно із ст. 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповідно до п. 28 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі досягнення нею повноліття.

Виходячи з викладеного, та враховуючи інформацію, зазначену у Вашому листі,  вартість спадщини  у вигляді житлового будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, що успадковується «….», яка має статус дитини позбавленої батьківського піклування, оподатковується за нульовою ставкою (пп. «б» пп.174.2.1 п.174.2 ст.174 Кодексу) та, відповідно до абзацу 5 п.179.2 ст.179 Кодексу, декларація про майновий стан і доходи до контролюючого органу за податковою адресою громадянина  не надається.

Головне управління ДФС у Миколаївській області звертає Вашу увагу на наступне.

Відповідно до п.174.4 ст.174 Кодексу, нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування.  Зазначена інформація відображається нотаріусами в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) .

Наказом  Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4    (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за  №111/126556) затверджено «Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку». 

Пунктом 3.6. зазначеного Порядку, передбачено відображення у графі 5 Податкового розрахунку  (форма № 1ДФ)  ознаки доходу.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку, інформація про видачу «….» свідоцтва про право на спадщину повинна відображатися нотаріусом за ознакою доходу «116»дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, унаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об'єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримуються як дарунок) дитиною-інвалідом.

Слід зазначити, що інформація про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування, що відображається нотаріусами в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), використовується територіальними органами Державної фіскальної служби для здійснення заходів щодо залучення громадян до декларування отриманих доходів та сплати податку на доходи фізичних осіб.

Тобто, в разі зазначення нотаріусом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за реєстраційним номером облікової картки платника податків, що належить «….», отримання доходів  за ознакою доходу «116», у територіальних органів ГУ ДФС у Миколаївській області будуть відсутні підстави для здійснення заходів щодо залучення громадянки  «….»  до декларування доходів отриманих у спадщину.

Таким чином, громадянка «….»  не має вчиняти ні яких дій у податковій інспекції.

Що стосується проведення ринкової оцінки вартості майна та зазначення її у свідоцтві про право власності на майно, отримане у спадщину, то слід зазначити наступне.

Відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу визначення доходу платника податку - фізичної особи, що підлягає оподаткуванню внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, ґрунтується на вартості успадкованого такою особою майна. При цьому вид вартості у зазначеній статті не визначено.

Згідно з ст. 1 Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України» Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику, зокрема у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Таким чином, питання оцінки вартості об’єктів спадщини (подарунку) відноситься до компетенції Фонду державного майна України та його регіональних відділеннь та представництв у районах та містах.

Порядок реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно регулюється Законом України від 01 линя 2001 року №1952-IV “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 №868.

Тобто, питання зазначення ринкової оцінки вартості майна  у свідоцтві про право власності на майно, отримане у спадщину, відноситься до компетенції Міністерства юстиції України та його територіальних органів.

Звертаємо Вашу увагу, що  відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.     

З повагою

 В.о.  начальника                                                                               І.В. Кузьмін