Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ГУ ДФС у Миколаївській області від 23.11.2016 №4001/10/14-29-15-02-20

опубліковано 29 листопада 2016 о 17:39

Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист товариства з обмеженою відповідальністю  <…> щодо оподаткування податком на прибуток операцій у разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему та на підставі статті 52 Податкового кодексу України (далі -ПКУ) повідомляє наступне.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп визначено статтею 292 ПКУ.

Відповідно до абзацу 2 пункту 292.1 статті 292 ПКУ доходом платника єдиного податку - юридичної особи є: будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ.

Після переходу платника єдиного податку на загальну систему оподаткування об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.

Проте, розділом III «Податок на прибуток підприємств» та підрозділом 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування, по операціях з відвантаження товарів, робіт та послуг на загальній системі оподаткування, по яким передплата була отримана у період перебування на спрощеній системі оподаткування; та операції, по яким отримано оплату на загальній системі оподаткування, а відвантаження товарів, робіт та послуг було здійснено у період перебування на спрощеній системі оподаткування, а регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина 2 статті 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).

Водночас, відповідно до пункту 46.4 статті 46 ПКУ якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам ПКУ з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

Щодо визначення фінансового результату до оподаткування при переході на загальну систему оподаткування з 01.10.2016 повідомляємо.

Платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року, враховуючи положення абзацу "а" пункту 137.5 статті 137 ПКУ.

Отже, фінансовий результат до оподаткування у податковій декларації з податку на прибуток за звітний 2016 рік повинен визначатись за правилами бухгалтерського обліку та за період перебування на загальній системі оподаткування, тобто окремо за ІV квартал 2016 року.

При цьому, враховуючи вимоги пункту 46.2 статті 46 ПКУ платник податку на прибуток разом з декларацією з податку на прибуток підприємств повинен подати фінансову звітність за 2016 рік.

Водночас повідомляємо, що проектом Закону України від 07.11.2016 №5368 „Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)” передбачено збільшення фінансового результату до оподаткування на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.