Територіальні органи ДПС
у Миколаївській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

До уваги платників податку на прибуток!

01.07.2020

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що 23 травня 2020 року набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466), яким внесено зміни до порядку нарахування податку на прибуток.

Змінами, внесеними Законом №466 до пункту 46.2 статті 46 Податкового Кодексу України (далі – Кодекс), передбачено, що платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу, зокрема, річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, які підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком, яка підлягає оприлюдненню, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу для подання податкових декларацій (розрахунків).

Вперше норма цього пункту щодо обов’язкового подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним, застосовується в 2021 році за підсумками 2020 звітного року у строк не пізніше 10 червня 2021 року. Звіти подаються в електронній формі з накладанням електронного цифрового підпису. У разі якщо показники оприлюдненої разом з аудиторським звітом річної фінансової звітності зазнали змін, та такі зміни вплинули на показники такої річної декларації, платники податку на прибуток подають уточнюючу декларацію до річної податкової декларації за 2020 рік.

Законом №466 внесено зміни до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу в частині підвищення вартості критерію річного доходу для незастосування різниць з 20 до 40 млн. грн. (набули чинності 23 травня 2020 року) та до пункту 137.5 статті 137 Кодексу у частині підвищення вартісного критерію річного доходу для застосування річного звітного періоду (набудуть чинності з 1 січня 2021 року). Тобто платники податку на прибуток підприємств, у яких річний дохід за 2020 звітний рік не перевищує 40 млн. грн. зможуть прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім перенесення збитків минулих періодів) у декларації за 2020 рік;

застосовувати у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств.

У 2020 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств застосовується платниками, у яких річний дохід за 2019 звітний рік не перевищує 20 млн. грн.

Законом №466 внесено зміни до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 Кодексу та усунуто існуючу колізію щодо визначення сільськогосподарської продукції як критерію для застосування особливого податкового (звітного) періоду виробниками такої продукції (з 01 липня минулого року до 30 червня наступного року). Таким чином, виробники сільськогосподарської продукції подають Декларацію за звітний період – півріччя 2020 року та надалі зможуть застосовувати особливий річний період, який починається з 01 липня 2020 року і закінчується 30 червня 2021 року.

Законом №466 внесено зміни до підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу та дозволено застосування «виробничого» методу для визначення податкової амортизації, а пунктом 52 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу передбачено, що платники податку на прибуток можуть прийняти рішення про застосування з ІІ-ІV кварталу 2020 року «виробничого» методу нарахування амортизації при визначенні  об’єкта оподаткування податком на прибуток до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом. Такі платники податку зобов’язані провести інвентаризацію цих об’єктів основних засобів станом на перше число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу. Для тих платників, які прийняли рішення щодо амортизації основних фондів за «виробничим методом», починаючи з ІІ кварталу 2020 року,  зобов’язані провести інвентаризацію цих об’єктів основних засобів станом на 01 квітня 2020 року. Амортизація за «виробничим методом» вперше буде відображена у додатку АМ до Декларації за півріччя 2020 року.

Законом №466 з 23 травня 2020 року змінено вартісний критерій визначення основних засобів з 6 000 до 20 000 гривень. Цей критерій буде застосовуватись до основних засобів, що вводяться в експлуатацію після 22 травня 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року, продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова вартість не перевищує 20 000 гривень.

Законом №466 підрозділ 4 розділу ХХ Кодексу доповнено новим пунктом 43¹, яким передбачено, починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року прискорену амортизацію щодо основних засобів:

4 групи (машини та обладнання) та 5  групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки (було 5 років для кожної групи);

3 групи (передавальні пристрої) та 9 групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п'ять років (було 20 років та 12 років відповідно).

Вперше відображення прискореної амортизації можливе за півріччя 2020 року, у додатку АМ до Декларації за цей період.

Законом №466 з 23 травня 2020 року пункт 140.4 статті 140 розділу ІІІ Кодексу доповнено новою різницею (підпункт 140.4.3), відповідно до якої фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі контрольованих іноземних компаній) та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від такого нерезидента, за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів).

Слід зазначити, що до внесення змін до Декларації рекомендовано відображати нову річну різницю, визначену підпунктом 140.4.3 пункту 140.4 статті 140 Кодексу, у будь-якому зручному рядку додатка РІ до Декларації, яким передбачено зменшення фінансового результату до оподаткування, із зазначенням цього факту у спеціальному полі декларації (графа «наявність доповнення»).

Законом №466 з 23 травня 2020 року пункт 140.4 статті 140 розділу ІІІ Кодексу доповнено новою різницею (підпункт 140.4.5), відповідно до якої фінансовий результат до оподаткування зменшується платником податку правонаступником на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується шляхом:

приєднання, злиття, перетворення у періоді затвердження передавального акта;

поділу, виділу у періоді затвердження розподільчого балансу пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.

Платники – правонаступники до внесення змін до Декларації можуть відобразити суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується, у рядку 3.2.4 додатка РІ до Декларації.

Законом №466 внесено зміни до підпункту 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 Кодексу, відповідно до яких фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» цього Кодексу, а також на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства. Ці зміни набули чинності 23 травня 2020 року.

Таке збільшення фінансового результату до оподаткування платники можуть відображати у рядку 3.1.11 додатку РІ до Декларації.